naslovnica .... o nama .... vijesti .... najave .... projekti .... PRONI tim .... linkovi .... kontakt .... tražilica .... foto-albumi .... Pirovac
larger smaller reset
Lokovolontira PDF Ispis E-mail

Projekt pod nazivom Lokovolontira kojeg u suradnji s jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar, i suradničkim organizacijama (Volonterski centar Osijek) i institucijama (Gradska knjižnica Vukovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Vukovar) provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva kod mladih kroz uspostavu lokalnog volonterskog centra u gradu Vukovaru.


U trajanju od godine dana, od 1.8.2014. do 31.07.2015. godine, kroz uspostavu lokalnog volonterskog centra i usmjerenost na opću populaciju građana, mlade i volontere kao ciljane skupine, projektni tim će se fokusirati na postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:
- promovirati važnost volonterstva među građanima, s posebnim naglaskom na mlade na području Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije
- motivirati građane na aktivno sudjelovanje u društvo kroz vlastiti volonterski angažman  
- potaknuti uključivanje građana, a posebice mladih, na pokretanje i uključivanje u provedbu volonterskih akcija u lokalnoj zajednici
- podići razinu znanja i osposobljenosti volontera i organizatora volontiranja kroz provedbu obrazovnih aktivnosti
- unaprijediti sustav volontiranja kroz uspostavu baze o ponudi i potražnji volontera na području grada Vukovara


Navedeni ciljevi bit će ostvareni kroz provedbu 5 ključnih aktivnosti: 

1) Uspostava lokalnog volonterskog centra

2) Promotivne aktivnosti usmjerene ka informiranju mladih i šire zajednice, te motiviranju građana na aktivno uključivanje/volonitranje u lokalnoj zajednici

3) Organiziranje/uključivanje volontera u volonterske akcija u zajednici

4) Provedba obrazovnih aktivnosti u svrhu osposobljavanja volontera i organizatiora volontiranja 

5) Izrada i redovito održavanje baze o ponudi i potražnji volontera

 

Projekt Lokovolontira, financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

 
« Prethodna   Sljedeća »
Joomla Templates and the Joomla Book